Privacy Policy

Politikas izklāsts

Privātuma politika veido daļu no Enertek (šeit un turpmāk tekstā – Enertek) noteikumiem un nosaka pamatu, uz kura Enertek apkopo un apstrādā patērētāju personīgos datus vai datus, ko patērētāji iesniedz Enertek.

Informācija, ko Enertek var apkopot no patērētājiem

Enertek var apkopot un apstrādāt šādus patērētāju datus:
• Informāciju un dokumentāciju, ko patērētāji iesniedz, aizpildot pieteikuma anketu Enertek tīmekļa vietnēwww.enertek.lv(šeit un turpmāk tekstā – „Tīmekļa vietne”). Tajā iekļauta informācija, ko patērētāji nodrošina Tīmekļa vietnes lietošanas laikā, abonējot vai pieprasot papildu pakalpojumus/atbalstu. Enertek var lūgt patērētājiem arī papildu informāciju, kad tie ziņo par problēmu, izmantojot Tīmekļa vietni.
• Ja patērētājs kontaktējas ar Enertek, tiek saglabāts šīs korespondences/komunikācijas un/vai tālruņa sarunas ieraksts.
• Informācija par patērētāju pieprasījumu izpildi.
• Informācija par patērētāju Tīmekļa vietnes apmeklējumiem iekļauj, neierobežojot, datus par atrašanās vietu, tīmekļa dienasgrāmatu, citus saziņas datus un resursus, kam piekļūst patērētāji.

IP adreses

Enertek var apkopot informāciju sistēmas administrēšanai par patērētāja datoru, tostarp, ja pieejams, IP adresi, operētājsistēmu un pārlūkprogrammas tipu. Šie ir statistikas dati par tīmekļa lietotāju pārlūkošanas aktivitātēm un neidentificē individuālus lietotājus.

Sīkdatnes

Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai atšķirtu patērētājus no citiem tīmekļa vietnes lietotājiem. Tās palīdz sniegt patērētājiem labu tīmekļa vietnes pārlūkošanas pieredzi, kā arī ļauj Enertek uzlabot tīmekļa vietni.

Patērētāju personīgo datu uzglabāšana

Visa informācija, kuru patērētāji nodrošina Enertek, tiek uzglabāta Enertek drošajos serveros.
Tā kā informācijas pārsūtīšana ar interneta starpniecību nav pilnīgi droša, Enertek nevar garantēt drošību datiem, kurus patērētāji pārsūta uz tīmekļa vietni, tāpēc jebkura datu pārsūtīšana saistīta ar patērētāju pašu risku.
Tiklīdz patērētāju informācija ir saņemta, Enertek izmantos striktas procedūras un drošības elementus, lai censtos novērst jebkuru neatļautu piekļuvi.

Galvenie informācijas izmantošanas veidi

Enertek izmanto informāciju par patērētājiem šādos veidos:
• Lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietnes saturs ir visefektīvākajā veidā pieejams patērētājam un viņa datoram.
• Lai nodrošinātu patērētāju ar informāciju, produktiem vai pakalpojumiem, kas pieprasīti no Enertek vai kas Enertek izpratnē patērētāju varētu interesēt, ja patērētājs ir piekritis informācijas saņemšanai šādiem mērķiem.
• Pildīt pienākumus, kas izriet no jebkuriem līgumiem, kas noslēgti starp patērētāju un Enertek.
• Informēt patērētāju par izmaiņām Enertek pakalpojumos.

Cita informācijas izmantošana

  • Ja juridiska/fiziska persona ir jauns patērētājs, un Enertek atļauj atsevišķām trešajām pusēm izmantot patērētāju datus, Enertek (vai trešā puse) sazināsies ar patērētāju, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vienīgi gadījumā, ja patērētājs ir piekritis šai saziņai.
    • Ja patērētājs nevēlas, lai Enertek izmantotu viņa datus šādā veidā vai nodotu viņa informāciju trešajām pusēm mārketinga mērķiem, patērētājs informē Enertek, izmantojot e-pasta starpniecību.
    Enertek neatklāj informāciju par identificējamiem indivīdiem trešajām pusēm, bet Enertek var nodrošināt tām informāciju par Enertek patērētājiem. Enertek var izmantot personīgos datus, kas iegūti no patērētājiem, lai sekmētu Enertek atbilstību reklāmdevēju vēlmēm rādīt savas reklāmas konkrētai mērķauditorijai.

Patērētāju personīgās informācijas izpaušana

Enertek var izpaust patērētāju personīgo informāciju trešajām pusēm šādos gadījumos:
• Ja Enertek pārdod vai pērk jebkuru uzņēmumu vai aktīvus, šajā gadījumā Enertek var izpaust patērētāju personīgos datus šāda uzņēmuma vai aktīvu potenciālajam pārdevējam vai pircējam.
• Ja trešā puse iegādājas Enertek vai būtībā visus Enertek aktīvus, šādā gadījumā jebkuri patērētāju personīgie dati tiks uzskatīti par vienu no nododamajiem aktīviem.
• Ja Enertek ir pienākums atklāt vai dalīties ar patērētāju personīgajiem datiem, lai ievērotu juridiski noteiktus pienākumus vai īstenotu vai ieviestu noteikumus vai citas vienošanās; vai aizsargātu Enertek tiesības, īpašumu, patērētājus vai citādi. Tas iekļauj informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām ar mērķi aizsargāt no krāpniecības un samazināt riskus.

Patērētāju tiesības

Patērētājam ir tiesības lūgt Enertek neapstrādāt viņa personīgos datus mārketinga vajadzībām. Enertek parasti informēs patērētāju (pirms viņa datu apkopošanas), ja Enertek ir paredzējuši izmantot patērētāja datus šādiem mērķiem vai Enertek ir paredzējuši atklāt patērētāju informāciju jebkurai trešajai pusei šādiem mērķiem. Patērētājs jebkurā laikā var arī izmantot tiesības nepieļaut šādu informācijas apstrādi, sazinoties ar Enertek, izmantojot e-pasta starpniecību.
Tīmekļa vietne var saturēt saites uz un no Enertek partneru tīklu/reklāmdevēju u. c. tīmekļa vietnēm.  Ja patērētājs seko saitēm uz šīm tīmekļa vietnēm, Enertek neuzņemas atbildību vai saistības par šo tīmekļa vietņu privātuma politiku.

Piekļuve informācijai

Likumdošana sniedz patērētājam tiesības piekļūt informācijai, kas pieejama par viņu. Patērētāja piekļuves tiesības ir īstenojamas atbilstoši likumdošanai.

Izmaiņas Enertek privātuma politikā

Jebkuras šīs privātuma politikas izmaiņas, kuras Enertek veiks nākotnē, tiks publicētas šajā vietnē.

Saziņa ar mums

Enertek atbalsta komanda gaidīs jautājumus, komentārus un pieprasījumus saistībā ar šo privātuma politiku uz e-pasta adresi: info@enertek.lv.